Sveti Sava: Tvorite vjeru čistu i molitvu čestu
26/01/2022
Svetosavska besjeda patrijarha Porfirija: Bližnji je moj raj!
27/01/2022

Sveti Sava, četvrtak, 27. januar

Sveti Sava srpski

Sveti Sava

Rastko Nemanjić, sin Stefana Nemanje, velikog župana srpskog, rođen je 1175. godine. Iako je kao mladić od oca dobio na upravu Zahumlje, žudio je za asketskim životom, zbog čega je odbjegao na Svetu Goru. Zamonašio se i dobio ime Sava.

Primjer svog sina slijedio je i Stefan Nemanja, koji je i sam došao na Svetu Goru, i postao monah - Simeon. Sveti Sava je sa ocem obnovio zapustjeli manastir Hilandar. Po upokojenju svog oca, a kada je došlo do sukoba između druga dva brata - Vukana i Stefana (kasnije Prvovenčanog), Sava dolazi u Srbiju i sa sobom donosi netruležne mošti njihovog oca i nad njima miri braću. U Srbiji je sveti Sava podizao crkve i manastire, a pri njima škole i bolnice.

Od Romejskog cara i patrijarha koji su se nalazili u Nikeji, izdejstvovao je, 1219. godine, autokefalnost (nezavisnost) Srpske Crkve i postao prvi ”Arhiepiskop srpskih i pomorskih zemalja”. Putovao je u dva maha na poklonjenje svetinjama u Svetoj Zemlji, ali i Egiptu. Prilikom putovanja stvarao je diplomatske veze, pomagao crkvama i manastirima koje je posjećivao i sakupljao relikvije.

Skončao je u Trnovu (Bugarska), vraćajući se sa drugog putovanja po Svetoj zemlji. Razbolio se poslije službe Božje na Bogojavljenje i upokojio 14. januara 1236. godine.

Mošti svetog Save kralj Vladislav prenio je u manastir Mileševu, gdje su počivale dok ih Sinan-paša nije spalio na Vračaru u Beogradu, 27. aprila 1594. godine.

Dnevna čitanja za četvrtak, 27. januar

Saborna poslanica svetog apostola Jakova
(zač 56)

Jak. 4,7-5,9

Braćo, pokorite se Bogu, a usprotivite se đavolu, i pobjeći će od vas.

Približite se Bogu, i On će se približiti vama. Očistite ruke, grješnici, popravite srca vaša, dvodušni.

Trpite i tugujte i plačite: smijeh vaš neka se pretvori u plač, i radost u žalost.

Ponizite se pred Gospodom, i uzdignuće vas.

Ne ogovarajte jedan drugoga, braćo; jer ko ogovara brata ili osuđuje brata svojega, ogovara zakon i osuđuje zakon, a ako zakon osuđuješ, nisi vršilac zakona nego sudija.

Jedan je Zakonodavac i Sudija, koji može spasti i pogubiti. A ko si ti što drugoga osuđuješ?

Slušajte sad vi koji govorite: Danas ili sutra poći ćemo u ovaj ili onaj grad, i boravićemo ondje jednu godinu, i trgovaćemo i zaradićemo;

Vi koji ne znate šta će biti sutra. Jer šta je život vaš? On je para, koja se za malo pokaže, a potom je nestane.

Umjesto da govorite: Ako Gospod hoće, i živi budemo, učinićemo ovo ili ono.

A sad se hvalite svojom nadmenošću. Svaka takva hvala je zla.

Onaj, dakle, koji zna dobro činiti a ne čini, grijeh mu je.

Hodite sad bogataši, plačite i ridajte zbog nevolja svojih koje dolaze.

Bogatstvo vaše istrunu, a odijelo vaše pojedoše moljci;

Zlato vaše i srebro zarđa, i rđa njihova biće svjedočanstvo protiv vas, i izješće tijela vaša, kao oganj. Nagomilaste blago u posljednje dane.

Gle, vapije plata radnika koji su požnjeli njive vaše, koju ste im zakinuli; i vapaji žetelaca dođoše do ušiju Gospoda Savaota.

Naslađivaste se na zemlji, i živjeste raskalašno; uhraniste srca vaša, kao na dan zaklanja.

Osudiste, ubiste pravednika, i on vam se ne usprotivi.

Trpite, dakle, braćo moja, do dolaska Gospodnjega. Gle, ratar iščekuje dragocjeni plod zemlje, strpljivo ga čekajući dok ne primi dažd rani i pozni.

Budite, dakle, i vi strpljivi, utvrdite srca vaša, jer se dolazak Gospodnji približi.

Ne jadikujte jedan na drugoga, braćo, da ne budete osuđeni: gle, Sudija stoji pred vratima.

Jevanđelje po Marku
(zač. 52)

Mk. 11, 27-33

U vrijeme ono, dođe Isus u Jerusalim; i kad hođaše po hramu dođoše njemu prvosveštenici i književnici i starješine,

I rekoše mu: Kakvom vlasti to činiš, ili ko ti dade tu vlast da ovo činiš?

A Isus odgovarajući reče im: I ja ću vas da upitam jednu riječ, i odgovorite mi, pa ću vam kazati kakvom vlasti ovo činim.

Krštenje Jovanovo da li bi s neba ili od ljudi? Odgovorite mi.

I pomišljahu u sebi govoreći: Ako rečemo: s neba; reći će: zašto mu, dakle, ne vjerovaste?

A da rečemo: od ljudi? — bojahu se naroda; jer svi mišljahu za Jovana da zaista prorok bješe.

I odgovarajući rekoše Isusu: Ne znamo. A Isus odgovarajući reče im: Ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim.