Nenad  Milošević: O javnom paljenju badnjaka
05/02/2022
Prepodobni Ksenofont i Marija, utorak, 8. februar
08/02/2022

Sveti Grigorije Bogoslov, ponedjeljak, 7. februar

Grigorije Bogoslov-ceo

Sveti Grigorije Bogoslov

Jedan je od najznačajnijih Otaca Crkve. Po mjestu rođenja, zovu ga i „Nazijanzin“, ali i „stariji“. Jedan je od sveta Tri Jerarha, zajedno sa svetim Jovanom Zlatoustim i Vasilijem Velikim. Zajedno sa svetim Vasilijem Velikim i Grigorijem Niskim spada u niz velikih Otaca iz Kapadokije (oblast u Maloj Aziji). Jedan je i od trojice svetitelja, pored svetog apostola Jovana Bogoslova i Simeona Novog Bogoslova koji u Pravoslavnoj crkvi nose titulu „bogoslov“.

Rođen je od oca mnogobošca i majke hrišćanke. Krstio se kao odrastao. Prije krštenja u Atini je pohađao najveće svjetovne škole onog vremena, zajedno sa Vasilijem Velikim, ali i sa budućim rimskim carem Julijanom Otpadnikom. Postao je episkop malog grada Sasime, a potom je, na Drugom vaseljenskom saboru, 381. godine, izabran za Arhiepiskopa carigradskog. Međutim, pošto su povodom njegovog izbora nastale rasprave, sam se povukao sa katedre.

Sastavio je mnoga bogoslovska i polemička djela protiv arijanaca. Nakon povlačenja sa carigradske katedre, otišao je u rodni Nazijanz, gdje je i proveo ostatak života u podvižništvu. Upokojio se 390.g.

Mošti svetog Grigorije prenijete su u Rim.

Foto: blagofund.org

Dnevna čitanja za ponedjeljak, 7. februar

Prva saborna poslanica svetog apostola Petra
(zač. 59)

Pt. 2,21-3,9

Ljubljeni, Hristos postrada za vas, ostavljajući vam primjer da idete njegovim stopama;

On grijeha ne učini, niti se nađe prijevara u ustima njegovim;

On vrijeđan, ne uzvraćaše uvredom; stradajući ne prijećaše, nego je prepustio Onome koji pravedno sudi.

On grijehe naše sam iznese na tijelu svojem na drvo, da za grijehe umremo, i za pravdu živimo, jer se njegovom ranom iscijeliste.

Jer bijaste kao izgubljene ovce, ali sada se vratiste Pastiru i Episkopu duša vaših.

Isto tako i vi, žene, budite pokorne svojim muževima, da ako neki ne vjeruju riječi, onda ponašanjem žena i bez riječi budu pridobijeni,

Kada vide čedno ponašanje vaše sa strahom.

Vaše ukrašavanje da ne bude spolja: u pletenju kose i u kićenju zlatom ili u oblačenju haljina;

Nego u skrivenome čovjeku srca, u nepropadljivosti krotkoga i tihoga duha, što je pred Bogom dragocjeno.

Jer tako nekad ukrašavahu sebe i svete žene koje se uzdahu u Boga i pokoravahu se svojim muževima.

Kao što Sara bješe poslušna Avraamu, nazivajući ga gospodarem; njezine kćeri postadoste, čineći dobro, i ne bojeći se nikakva straha.

Tako i vi, muževi, živite sa svojim ženama po razumu, ukazujući im čast kao slabijem ženskom sasudu, kao i sunasljednicama blagodati života, da ne budu ometane molitve vaše.

A najposlije budite svi jednodušni, sažaljivi, bratoljubivi, milosrdni, srdačni;

Ne vraćajte zlo za zlo, ni uvredu za uvredu; nego naprotiv, blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da naslijedite blagoslov.

Jevanđelje po Marku
(zač. 54)

Mk. 12,13-17

U vrijeme ono, poslaše Isusu arhijereji i starci judejski neke od fariseja i irodovaca da bi ga uhvatili u riječi.

A oni došavši rekoše mu: Učitelju, znamo da si istinit, i ne obazireš se ni na koga; jer ne gledaš ko je ko, nego zaista putu Božijemu učiš.

Reci nam, dakle, treba li ćesaru davati porez ili ne? Da damo ili da ne damo?

A on znajući njihovo licemjerje reče im: Što me kušate? Donesite mi dinar, da vidim.

A oni donesoše. I reče im: Čiji je ovo lik i natpis? A oni mu rekoše: Ćesarev.

I odgovarajući Isus reče im: Podajte ćesarevo ćesaru, a Božije Bogu. I zadiviše mu se.