Sveti Grigorije Bogoslov, ponedjeljak, 7. februar
07/02/2022
Prijenos moštiju svetog Jovana Zlatoustog, srijeda, 9. februar
09/02/2022

Prepodobni Ksenofont i Marija, utorak, 8. februar

Sveti Ksenofont

Prepodobni Ksenofont i Marija

Ksenofont i Marija, bračni par, bili su bogati i ugledni građani Carigrada. Živeli su u petom vijeku. Svoj hrišćanski život posvetili su hrišćanskom vaspitanju svojih sinova, Jovana i Arkadija.

Kada su mladići porasli, njihovi roditelji su ih poslali u grad Virit (današnji Bejrut u Libanu) radi usavršavanja u svjetovnom obrazovanju. Međutim, lađa kojom su plovili ka Viritu je potonula. Oni su se spasili, ali jedan daleko od drugoga, tako da je svaki od braće mislio za onog drugog da je mrtav. Obojicu je ta spoznaja do te mjere potresla, da su obojica odlučili da se zamonaše u različitim manastirima. Njihovi roditelji takođe su mislili da su obojica izgubili živote.

Dvije godine poslije toga, njihovi ožalošćeni roditelji otišli su na hodočašće u Jerusalim, u kom je u to vrijeme živio jedan prozorljivi starac. Uz pomoć njegovog dara, dva brata su se najprije srela međusobno, a nakon toga su susreli i roditelje.

Taj čudesan tok događaja potresao je Ksenofonta i Mariju, toliko da su razdali svoje imanje siromasima, pa se i sami zamonašili. Tako su svo četvoro proživjeli ostatak života u monaškom podvigu.

Foto: Manastir Dečani, blagofund.org

Dnevna čitanja za utorak, 8. februar

Prva saborna poslanica svetog apostola Petra
(zač. 60)

1. Pt. 3,10-22

Ljubljeni, koji hoće da ljubi život i da vidi dane dobre, neka uzdrži jezik svoj od zla, i usne njegove da ne govore prijevare;

Neka se uklanja od zla i neka čini dobro; neka traži mir i neka mu stremi.

Jer oči Gospodnje obraćene su na pravednike, i uši njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje protiv onih koji čine zlo.

I ko može vama nauditi ako budete revnitelji dobra?

Nego ako i stradate pravde radi, blaženi ste. A straha se njihova ne bojte, niti se plašite;

No Gospoda Boga osvećujte u srcima svojim, svagda spremni sa krotošću i strahom na odgovor svakome koji traži od vas razlog vaše nade,

Imajući dobru savjest, da se u onome za što vas klevetaju kao zločince postide oni koji kude vaše dobro vladanje u Hristu.

Jer je bolje, ako hoće volja Božija, da stradate dobro čineći, negoli zlo čineći.

Zato i Hristos jedanput za grijehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu, usmrćen tijelom, a oživjevši duhom;

Kojim i siđe i propovijeda duhovima u tamnici.

Ovi nekada bijahu neposlušni kad ih očekivaše Božije dugotrpljenje u dane Nojeve, kada se građaše kovčeg, u kome se malo, to jest, osam duša spasoše vodom,

Koja i nas sada spasava krštenjem kao ispunjenjem praobraza, ne kao pranje tjelesne nečistoće, nego obećanje Bogu dobre savjesti vaskrsenjem Isusa Hrista,

Koji, otišavši na nebo, sa desne je strane Boga, i potčinjeni su mu anđeli i vlasti i sile.

Jevanđelje po Marku
(zač. 55)

Mk. 12,18-27

U vrijeme ono, dođoše Isusu sadukeji, koji kažu da nema vaskrsenja, i zapitaše ga govoreći:

Učitelju, Mojsej nam napisa: Ako kome brat umre i ostavi ženu a djece ne ostavi, da brat njegov uzme ženu njegovu i da podigne sjeme bratu svojemu.

Sedmoro braće bješe: i prvi uze ženu, i umrije bez poroda.

I drugi je uze, i umrije, i ni on ne ostavi poroda; tako i treći.

I uzeše je sedmorica i ne ostaviše poroda. A poslije sviju umrije i žena.

O vaskrsenju, dakle, kada vaskrsnu, kojega će od njih biti žena? Jer su je svih sedam imali za ženu.

I odgovarajući Isus reče im: Ne varate li se zato što ne znate Pisma ni sile Božije?

Jer kad iz mrtvih vaskrsnu, niti se žene ni udaju, nego su kao anđeli na nebesima.

A za mrtve da vaskrsavaju niste li čitali u knjigama Mojsejevim kako mu reče Bog kod kupine govoreći: Ja sam Bog Avraamov, i Bog Isakov, i Bog Jakovljev?

Bog nije Bog mrtvih, nego živih. Vi se, dakle, veoma varate.