Sveti Silvestar, subota, 15. januar
15/01/2022
Sabor svetih sedamdeset apostola – Sveti arhiepiskop Jevstatije prvi, ponedjeljak, 17. januar
17/01/2022

Sveti prorok Malahija, nedjelja, 16. januar

Sveti prorok Malahija

Sveti prorok Malahija

Posljednji od starozavetnih proroka. Rodio se poslije povratka Jevreja iz vavilonskog ropstva. Bio je licem neobično lijep. Po predanju, narod ga je nazivao anđelom, zbog spoljašnje ljepote ili duševne čistote, a možda i zbog družbe s anđelom Božjim sa kojim je često govorio licem u lice. Kada se to dešavalo, i drugi su čuli glas anđelski, ali se nisu udostojili da vide lice anđela. Ono što mu je anđeo javljao, prorok je i proricao. Kritikovao je nezahvalni Izrailj i bezakone sveštenike. Na 500 godina prije Hrista jasno je prorekao pojavu i službu svetog Jovana Krstitelja. No, uglavnom je on prorok Strašnoga Suda. Mlad se upokojio, a poslije njega nije više bilo proroka u Izrailju do pojave Jovana Krstitelja.

Dnevna čitanja Nedjelje pred Bogojavljenjem

Poslanica svetog apostola Pavla Timoteju
2 Tim. 298 (4, 5-8)

Čedo Timoteju, budi trezven u svemu, zlopati se, vrši djelo jevanđelista, služenje svoje ispuni. Jer ja se već prinosim na žrtvu, i vrijeme mojega odlaska nastade. Dobar rat ratovah, trku završih, vjeru održah. Sad me čeka vijenac pravde, koji će mi u onaj Dan dati Gospod, pravedni Sudija: ali ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju očekuju Dolazak njegov.

Jevanđelje po Marku
Mk. 1 (1, 1-8)

Početak jevanđelja Isusa Hrista, Sina Božijega. Kao što je pisano kod proroka: Evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripremiti put tvoj pred tobom. Glas vapijućeg u pustinji: Pripremite put Gospodnji, poravnite staze njegove. Pojavi se Jovan krsteći u pustilji, i propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijehova. I izlažaše k njemu sva Judejska zemlja i Jerusalimljani; i krštavaše ih sve u rijeci Jordanu, i ispovijedahu grijehe svoje. A Jovan bijaše obučen u kamilju dlaku, i imaše pojas kožni oko sebe: i jeđaše bilje i divlji med. I propovijedaše govoreći: Dolazi za mnom jači od mene pred kim ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti remena na obući njegovoj. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.