Vaskršnja poslanica: sazdani smo kao jedinstven ljudski rod
22/04/2022
Čestitka kardinala Bozanića: Da Hristov mir postane i naš mir
23/04/2022

Sv. muč. Terencije, Afrikan, Maksim, Pompije i ostalih 36 s njima, subota, 23. april

0410_SvetiMuceniciTerencijeAfrikanMaksimPompijeI36SaNjima

Sv. muč. Terencije, Afrikan, Maksim, Pompije i ostalih 36 s njima

Postradaše za Hrista i biše uvenčani vencem slave u vreme cara Dekija. Po naredbi carevoj namesnik Afrike objavi svemu narodu, da svi moraju prinositi žrtve idolima; u protivnom prećaše namesnik strašnim mučenjem svakoga upornoga. Čuvši za ove pretnje, mnogi otpadoše od vere i pokloniše se idolima. No ovih 40 mučenika ostaše nepokolebljivi, zbog čega biše izloženi mučenju.

Sv. Terencije hrabraše svoje drugove rečima: „čuvajmo se, braćo, da se ne odreknemo Hrista Boga našega, te da se i On nas ne odrekne pred Ocem svojim nebesnim i svetim angelima!“ – Namesnik ih razdeli u dve grupe: trideset i šestoricu, posle šibanja i struganja i posipanjem solju otvorenih rana, poseče mačem. A onu prvu četvoricu baci u tamnicu sa teškim okovima o vratu, na rukama a i na nogama. No angel Božji javi se u tamnici, dodirnu okove okovanih, i okovi spadoše. Po tom angel im postavi obilnu trpezu i nahrani ih. Ponovo biše izvedeni i mučeni, i ponovo zatvoreni u tamnicu. Još naredi namesnik gatarima, da saberu što više otrovnih gadova, kao zmija i skorpija, i da ih zatvore u istu odaju s mučenicima. No gadovi se ne hteše dotaći Božjih ugodnika, nego se zbiše u jedan ugao i tu preležaše tri dana. Kada trećeg dana bi otvorena tamnica, jurnuše gadovi na gatare i izujedaše ih.

Najzad namesnik izreče smrtnu presudu nad četvoricom mučenika. Kada ih povedoše na posečenje oni radosno pevahu psalme i hvaljahu Boga, koji ih udostoji mučeničke smrti. Česno postradaše i carstva se udostojiše 250. god.