Prep. Josif Pesmopisac, nedjelja, 17. april
17/04/2022
Sv. muč. Agatopod i Teodul, ponedjeljak, 18. april
18/04/2022

Govor oružja, a ne ljubavi, poraz je svakog od nas

Patrijarh sa izbjeglicama iz Ukrajine

”Molim vas da svi učinimo koliko je do nas da izbegloj braći i sestrama koji su napustili svoje domove i našli se ovde sa nama budemo od pomoći, da budemo uz njih”, poziv je solidarnosti sa izbjeglicama iz Ukrajine koji je patrijarh Porfirije na Cveti uputio u Zagrebu.

 

U narodom ispunjenoj školskoj kapeli Svetog Save u Zagrebu, na Cveti, 17. aprila, Svetu liturgiju služio je Njegova Svetost patrijarh Porfirije. Sasluživalo mu je zagrebačko sveštenstvo. Učešće na liturgijskom sabranju uzelo je i više izbjeglica iz Ukrajine, sa kojima se Patrijarh sastao nakon bogosluženja. Njegova Svetost im je pružio riječi razumijevanja i podrške.

Patrijarh je u besjedi po pročitanom jevanđelju kazao da je jevrejski narod očekivao Mesiju koji će svojom silom i snagom osloboditi izabrani narod Božiji od svakog ropstva i učiniti ga da on zajedno sa svojim Mesijom bude onaj koji vlada. Međutim, ”Gospod u Jerusalim ulazi skromno, smireno, na magaretu, upravo onako kako je predvidio prorok Zaharija, rekavši da će na mladunčetu magaretovom sin Davidov ući u Sveti grad Jerusalim. Ovom činjenicom Gospod potvrđuje i zapečaćuje istinu da On nije došao da vlada ovim svetom, nego je došao da služi svim ljudima i njihovom spasenju. Došao je da progovori iznutra srcu svakoga čoveka, da pomogne svakome čoveku da on prepozna šta je ono što je važno i suštinsko, šta je ono što je temeljno, bez čega sve ostalo gubi svoj smisao, da pokaže najpre da nam je potreban Bog, Hristos, Spasitelj koji nas izbavlja od smrti i svakog drugog neprijatelja, izbavlja nas od greha i zato dolazi smireno i skromno“, rekao je Patrijarh srpski.

Svijet je suočen sa ‘Kainovim sindromom’

Njegova Svetost je istakao četiri mogućnosti odnosa ljudi prema Hristu koje se vide u trenutku Njegovog ulaska u Jerusalim. Prva mogućnost oličena je u farisejima i sadukejima koji drže zakon i misle da imaju vlast. ”Oni koji znaju sve o veri bolje od običnih ljudi kritički se odnose prema Hristu. Oni ga proveravaju, oni očekuju da se Spasitelj uklopi u njihove predstave o tome kakav treba da bude. Oni očekuju da Mesija ispunjava njihove misli i njihove zapovesti. […] Zakon kojeg se oni drže koriste protiv drugih, a ne čuju da je to reč njima upućena”, kazao je.

Druga mogućnost, prema Patrijarhovim riječima, vidi se u običnom svijetu koji se lako oduševljava vođama, pa tako i Hrista prati sa oduševljenjem. Takvi polaze za Hristom, ali vrlo brzo Ga napuštaju, jer se javljaju opasnosti.

Treću mogućnost odnosa ljudi prema Hristu izražavaju apostoli koji slušaju riječ Hristovu. ”Idu za Njim i ispunjavaju reč Njegovu, ali još uvek su u konfuziji i u jednom trenutku se kolebaju“, rekao je patrijarh Porfirije.

Posljednja, četvrta mogućnost, oličena je u Mariji koja za Isusom ide ”čistoga srca, čitavim svojim bićem, sa poverenjem znajući da je reč Božija, da je volja Njegova, da je promisao Njegova ta koja vlada svetom i da Gospod ljubavi nikad i nikoga ne ostavlja. Čak i onda kada izgleda da smo na krstu, da smo u stradanju, On je sa nama. Zbog naše vernosti, upornosti, odanosti Njemu, pre ili kasnije, vaskrsava u nama pobeda i istina”, istakao je patrijarh Porfirije i rekao da smo pozvani da budemo poput Marije.

Njegova Svetost je napomenuo da je svijet suočen sa sukobima među ljudima, sa ‘sindromom Kainovim’ i da, uprkos tome što nas Gospod poziva da jedno budemo, mi ustajemo jedni na druge. Apelovao je da za izbeglice iz Ukrajine koji su u Hrvatskoj svako učini koliko je moguće: ”Molim vas da svi učinimo koliko je do nas da izbegloj braći i sestrama koji su napustili svoje domove i našli se ovde sa nama budemo od pomoći, uz njih […], ne gledajući na to ko je ko i ko je odakle […], jer svaki sukob, svaki nesporazum, a naročito kada govori oružje, a ne jezik ljubavi, poraz je i sramota svakoga od nas. Poraz čoveka kao ikone Božije”, rekao je Patrijarh Porfirije u Zagrebu.

Nevena Maksimović/Foto: Saša Radoš