Sveti mučenici Julijan i Vasilisa, petak, 21. januar
21/01/2022
Treba li prikrivati grijehe drugih?
22/01/2022

Sveti mučenik Polievkt, subota, 22. januar

Polyeuctus_of_Meletine_in_Armenia_(Menologion_of_Basil_II)

Sveti mučenik Polievkt

U vrijeme carovanja Valerijana (253-260) u jermenskom gradu Melitini, živjela su dva prijatelja, oficira: Nearh, koji je bio kršten i Polievkt, koji nije. Kada je izašao carev proglas o gonjenju Hrišćana (258), Nearh se pripremao za smrt, no bio je u velikoj tuzi što nije uspio da svoga druga Polievkta prevede u pravu vjeru.

Kada je Polievkt saznao za uzrok Nearhove tuge, obećao je svom prijatelju da će da postane hrišćanin.

Polievkt je ispričao Nearhu kako mu se u snu javio sam Gospod u svjetlosti, skinuo s njega staro odijelo i obukao ga u novo, presjajno, i postavio ga u sedlo krilatome konju.

Polievkt je potom otišao u grad, iscjepao carsku zapovijest o progonu hrišćana i polupao mnoge idolske kipove. Zbog toga je bio mučen i osuđen na smrt. Kad je izveden na gubilište, ugledao je Nearha u gomili svijeta i radosno mu viknuo: Spasavaj se, dragi moj druže! Sjeti se zavjeta ljubavi među nama utvrđenoga!

Nearh je nešto kasnije, takođe kao mučenik, skončao za Hrista u ognju. Spomen mu je 22. aprila.

Dnevna čitanja subote po Bogojavljenju, 22. januar

Poslanica svetog apostola Pavla Efescima
(zač 233)

Ef. 6, 10-17

Braćo, jačajte u Gospodu, i u sili moći Njegove.

Obucite se u sveoružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga.

Jer ne ratujemo protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, i vlasti, i gospodara tame ovoga svijeta, protiv duhova zlobe u podnebesju.

Zato uzmite sveoružje Božije, da biste se mogli oduprijeti u zli dan, i odoljevši svemu, održati se.

Stojte, dakle, opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde,

I obuvši noge u pripravnost za jevanđelje mira;

A iznad svega uzmite štit vjere, o koji ćete moći pogasiti sve ognjene strijele nečastivoga;

I kacigu spasenja uzmite, i mač Duha, koji je riječ Božija.

Jevanđelje po Mateju
(Zač. 7)

Mt. 4, 1-11

U vrijeme ono, Isusa odvede Duh u pustinju da ga đavo kuša.

I postivši dana četrdeset i noći četrdeset, naposljetku ogladnje.

I pristupi k njemu kušač i reče: Ako si Sin Božiji, reci da kamenje ovo postanu hljebovi.

A on odgovori i reče: Pisano je: Ne živi čovjek o samom hljebu, no o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božijih.

Tada ga đavo odvede u Sveti grad i postavi ga na krilo hrama,

Pa mu reče: Ako si Sin Božiji, skoči dolje, jer je pisano: Anđelima svojim zapovijediće za tebe, i uzeće te na ruke, da kako ne zapneš za kamen nogom svojom.

A Isus mu reče: I ovo je napisano: Nemoj kušati Gospoda Boga svojega.

Opet ga uze đavo i odvede na goru vrlo visoku, i pokaza mu sva carstva ovoga svijeta i slavu njihovu,

I reče mu: Sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se.

Tada mu Isus reče: Idi od mene, Satano, jer je napisano: Gospodu Bogu svome klanjaj se i njemu jedinome služi!

Tada ga đavo ostavi, i gle, anđeli pristupiše i služahu Mu.