Svešt. muč. Vasilije ep. Amasijski, ponedjeljak, 9. maj
09/05/2022
Sv. apostoli Jason i Sosipater, i Kerkira devica, srijeda, 11. maj
11/05/2022

Sv. apostol Simeon, utorak, 10. maj

0427_SvetiApostolSimeon

Sv. apostol Simeon

Jedan od Sedamdeset apostola. Bi sin Kleopin, a Kleopa opet bi brat Josifa, obručnika Presvete Bogomatere. Videvši čudesa Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, poverova Simeon, i bi ubrojan u Sedamdeset apostola.

Sa velikom revnošću i hrabrošću propovedaše on Jevanđelje Hristovo svuda po Judeji. A kada zlobni Jevreji ubiše Jakova, brata Gospodnjeg i prvog episkopa Crkve Jerusalimske, gurnuvši ga s visine hrama i udarivši ga motkom po glavi, tada bi ovaj Simeon, rođak Jakovljev, postavljen za episkopa u Jerusalimu. I on, kao drugi episkop u Svetome Gradu, upravljaše Crkvom Božjom sa mudrošću i silom sve do duboke starosti.

Beše mu preko 100 godina kada postrada. A njegovo stradanje bi ovako: u vreme cara Trajana beše podignuto dvojako gonjenje u Palestini, na potomke Davidove i na Hrišćane. Zlobni ljudi optužiše Simeona i kao jedno i kao drugo. Sveti Simeon pretrpe velike muke i najzad bi raspet na krstu, kao i njegov Gospod, kome verno posluži na zemlji.