Sveti prorok Jeremija, subota, 14. maj
14/05/2022
Sveti mučenici Timotije i Mavra, ponedjeljak, 16. maj
16/05/2022

Sveti mučenici Esper, Zoa, Kiriak i Teodul, nedjelja, 15. maj

zoa

Sveti mučenici Esper, Zoa, Kiriak i Teodul

U vreme cara Adrijana (117-138) neki Katal neznabožac kupi kao robove Espera, ženu mu Zou i sinove njihove Kiriaka i Teodula. Kako ovi behu ubeđeni hrišćani, to ne htedoše ništa okušati od idolskih žrtava, nego ono što im se davaše oni bacahu psima, a sami gladovahu i trpljahu.

Saznavši za ovo Katal, razgnevi se veoma, pa poče teško istjazavati sve svoje robove. Najpre mučaše decu, no deca ostaše nepokolebljiva u veri i, šta više, tražahu od mučitelja teže muke. Najzad svi četvoro budu bačeni u ognjenu peć, gde posle blagodarne molitve predadu duh svoj Gospodu. Tela njihova ostanu čitava i neopaljena od ognja.