Antonije Veliki: Od bližnjega nam zavise život i smrt
30/01/2022
Prepodobni Makarije Veliki, utorak, 1. februar
01/02/2022

Sveti Atanasije Veliki, ponedjeljak, 31. januar

PRIZREN_SV_ATANASIJE

Sveti Atanasije Veliki

Rođen je u Aleksandriji 295. godine u hrišćanskoj porodici. Stekao je dobro svjetovno obrazovanje, ali još dublje znanje zadobio je proučavanjem Svetog Pisma. Kao mlad boravio je među egipatskim monasima. Bio je učenik svetog Antonija Velikog.

Po povratku iz monaške sredine u Aleksandriju 319. godine, postao je đakon i sekretar Episkopa aleksandrijskog Aleksandra (313-328), čija je bio desna ruka u borbi protiv Arija (aleksandrijski sveštenik koji je učio da je Sin Božji najuzvišenije stvorenje, ali ne i Bog, začetnik arijanske jeresi i nemira koji su obilježili hrišćanstvo četvrtog vijeka).

Odigrao je ključnu ulogu na Prvom vaseljenskom saboru (325. godine u Nikeji), kada je osuđen arijanizam.

Sveti Atanasije izabran je za Episkopa aleksandrijskog 328. godine, što je i bio 47 godina, tokom kojih je pretrpio mnoga progonstva i ugnjetavanja. Svetitelj je u pet navrata bivao prinuđen da napusti svoju katedru. Ukupno je proveo preko 20 godina u izgnanstvu.

Upokojio se 2. maja 373. godine. Njegov spomen proslavlja se i 18/31. januara, zajedno sa spomenom svetog Kirila aleksandrijskog.

Oltarska freska: Sveti Atanasije Veliki, Bogorodica Ljeviška, Prizren / Foto: blagofund.org

Dnevna čitanja za ponedjeljak, 31. januar

Saborna poslanica svetog apostola Jakova
(zač. 53)

Jak. 2, 14-26

Braćo moja, kakva je korist, ako ko reče da ima vjeru a djela nema? Zar ga može vjera spasti?

Ako li brat ili sestra goli budu, i oskudijevaju u svakodnevnoj hrani,

I reče im koji od vas: Idite s mirom, grijte se, i nasitite se, a ne date im što je potrebno za tijelo, kakva je korist?

Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je sama po sebi.

No neko će reći: Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi vjeru tvoju bez djela tvojih, a ja ću tebi pokazati vjeru moju iz djela mojih.

Ti vjeruješ da je jedan Bog; dobro činiš; i đavoli vjeruju, i drhte.

Ali hoćeš li da znaš, o čovječe sujetni, da je vjera bez djela mrtva?

Avraam, otac naš, ne opravda li se djelima kad prinese Isaka sina svojega na žrtvenik?

Vidiš li kako je vjera sadjejstvovala djelima njegovim, i kroz djela usavršila se vjera?

I ispuni se Pismo koje govori: Avraam povjerova Bogu, i primi mu se u pravdu, i prijatelj Božiji nazva se.

Vidite li, dakle, da se djelima opravdava čovjek, a ne samo vjerom?

A slično i Rava bludnica ne opravda li se djelima kada primi uhode, i izvede ih drugim putem?

Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

Jevanđelje po Marku
(zač. 48)

Mk. 10, 46-52

U vrijeme ono, kad izlažaše Isus iz Jerihona, on i učenici njegovi i narod mnogi, sin Timejev, Vartimej slijepi sjeđaše kraj puta, proseći.

I čuvši da je to Isus Nazarećanin, stade vikati i govoriti: Sine Davidov Isuse, pomiluj me!

I prijećahu mu mnogi da ućuti, a on još većma vikaše: Sine Davidov, pomiluj me!

I zaustavivši se Isus reče: Pozovite ga! I zovnuše slijepoga govoreći mu: Ne boj se, ustani, zove te.

A on, zbacivši sa sebe haljinu svoju, ustade i dođe Isusu.

I odgovarajući reče mu Isus: Šta hoćeš da ti učinim? A slijepi mu reče: Učitelju, da progledam.

A Isus mu reče: Idi, vjera tvoja spase te. I odmah progleda, i otide putem za Isusom.