Savindan u gimnaziji Kantakuzina Branković
28/01/2022
Prepodobni Antonije Veliki, nedjelja, 30. januar
29/01/2022

Časne verige apostola Petra, subota, 29. januar

unnamed-2

Časne verige svetog apostola Petra

Proslavlja se poklonjenje verigama (lancima), u koje je apostol Petar bio okovan u vrijeme cara Iroda, i koje su, pri pojavi anđela u tamnici, spale sa njega (Dap 12, 7). Te verige su hrišćani čuvali, što zbog uspomene na apostola, to zbog iscjeliteljske moći koja se projavljivala iz njih.

Patrijarh jerusalimski sveti Juvenal dao je časne verige na dar carici Evdokiji koja ih je prepolovila - jednu polovinu poslala je u Rim, svojoj ćerki Evdoksiji, ženi Valentinijana Trećeg, a drugu u Carigrad, hramu Svetih apostola. Kada je u Rimu podignuta crkva svetog Petra, u nju su položene ove verige zajedno sa onim, u koje je Petar pred smrt okovan u vrijeme cara Nerona.

Dnevna čitanja za subotu, 29. januar

Prva poslanica Solunjanima svetog apostola Pavla
(zač 273)

1. Sol. 5, 14-23

Braćo, molimo vas, savjetujte neuredne, tješite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima.

Gledajte da niko ne vraća kome zlo za zlo; nego svagda idite za dobrom, i među sobom i prema svima.

Radujte se svagda,

Molite se bez prestanka,

Na svemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija za vas u Hristu Isusu.

Duha ne gasite,

Proroštva ne prezirite,

Sve ispitujte, dobra se držite,

Od zla u svakom vidu uklanjajte se.

A sam Bog mira da vas posveti potpuno, i vascijeli duh vaš i duša i tijelo da se sačuva bez poroka za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista.

Jevanđelje po Luki
(zač. 84)

Lk. 17, 3-10

Reče Gospod: Pazite na sebe! A ako ti sagriješi brat tvoj, pokaraj ga; pa ako se pokaje, oprosti mu.

I ako ti sedam puta na dan sagriješi, i sedam puta obrati se tebi i reče: kajem se, oprosti mu.

I rekoše apostoli Gospodu: Dometni nam vjere!

A Gospod reče: Kad biste imali vjere koliko zrno gorušično, rekli biste ovome dudu: Iščupaj se i usadi se u more! - i poslušao bi vas.

A koji će od vas, ako ima slugu koji ore ili koji čuva stado, kada dođe iz polja, reći mu: Hodi i odmah sjedi za trpezu?

Zar mu neće reći: Ugotovi nešto da večeram i opaši se te mi služi dok jedem i pijem, pa poslije ti jedi i pij?

Eda li će on zahvaliti slugi tome kad učini što mu je zapovjeđeno? Ne smatram.

Tako i vi kad izvršite sve što vam je zapovjeđeno, govorite: Mi smo nepotrebne sluge, jer smo učinili što smo dužni učiniti.