Prepodobni Ksenofont i Marija, utorak, 8. februar
08/02/2022
Tableti za učenike Gimnazije Kantakuzina Branković
12/02/2022

Prijenos moštiju svetog Jovana Zlatoustog, srijeda, 9. februar

zlatousti-dečani-2

Prijenos moštiju svetog Jovana Zlatoustog

Spomen svetog Jovana Zlatousta, Arhiepiskopa antiohijskog, a kasnije i carigradskog, praznuje se 13. novembra i 30. januara (9. februara). Na današnji dan proslavlja se spomen na prijenos njegovih česnih moštiju u Carigrad.

Zbog kritikovanja moralne raspuštenosti u Carigradu, došao je u sukob s carskim dvorom, a posebno sa caricom Evdoksijom, zbog čega je svrgnut i protjeran u jermensko selo Koman. Tamo je umro i sahranjen, 407. godine.

Trideset godina nakon smrti Zlatoustog (438.), patrijarh Proklo održao je govor u spomen svog duhovnog oca, čime je podstakao narod, ali i cara Teodosija Mlađeg, sina Evdoksijinog, da požele da se mošti jednog od najvećih Otaca Crkve prenesu u Carigrad.

Kada su mošti prispjele u prestonicu, car je nad njima molio svetitelja za oproštaj u ime svoje majke, govoreći kao da ona sama od sebe govori: "Dok ja živjeh vremenim životom, pakost ti učinih, a sada kada ti živiš besmrtnim životom, budi koristan duši mojoj. Slava moja prođe i ništa mi ne pomože! Pomozi mi ti, oče, u slavi svojoj! Pomozi mi, prije nego što budem osuđena na Sudu Hristovom!"

Foto: Manastir Dečani, blagofund.org

Dnevna čitanja za srijedu, 9. februar

Prva saborna poslanica svetog apostola Petra
(zač. 61)

1. Pt. 4, 1-11

Ljubljeni, kada Hristos postrada za nas tijelom, i vi se tom misli naoružajte, jer ko postrada tijelom, prestao je da griješi,

Da ostalo vrijeme života u tijelu ne živi više po željama čovječijim, nego po volji Božijoj.

Jer ste dosta proteklog vremena života proveli čineći volju neznabožaca dok ste se odavali razvratu, pohotama, opijanju, žderanju, pijankama i bogomrskom idolopoklonstvu.

Zato se čude što vi ne trčite s njima u istu poplavu razvrata, i hule na vas.

Oni će dati odgovor Onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima.

Zato je i mrtvima propovijedano jevanđelje, da prime sud po čovjeku tijelom, a da žive po Bogu duhom.

A svemu se kraj približio. Budite, dakle, cjelomudreni i trezveni u molitvama.

A prije svega imajte istrajnu ljubav među sobom; jer ljubav pokriva mnoštvo grijehova.

Budite gostoljubivi među sobom bez gunđanja;

Svaki kao što je primio blagodatni dar, njime služite jedni drugima, kao dobri upravitelji raznovrsne blagodati Božije.

Ako neko govori, neka govori kao riječi Božije; ako neko služi, neka služi kao po moći koju Bog daje; da se u svemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i sila u vijekove vijekova. Amin.

Jevanđelje po Marku
(zač. 56)

Mk. 12, 28-37

U vrijeme ono, pristupi Isusu jedan od književnika koji slušaše sadukeje kako raspravljaju s Njim, pa vidjevši kako im dobro odgovori, zapita ga: Koja je zapovijest prva od sviju?

A Isus mu odgovori: Prva je zapovijest od sviju: Čuj Izrailju, Gospod Bog naš je Gospod jedini; I ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim, i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovijest.

I druga je kao i ova: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Druge zapovijesti veće od ovih nema.

I reče mu književnik: Dobro, učitelju, pravo si kazao da je Bog jedan, i nema drugoga osim njega.

I ljubiti njega svim srcem svojim i svim razumom i svom dušom i svom snagom, i ljubiti bližnjega kao samoga sebe, veće je od sviju paljenica i žrtava.

A Isus vidjevši kako pametno odgovori reče mu: Nisi daleko od Carstva Božijega. I niko se više ne usudi da ga zapita.

I odgovorivši Isus reče učeći u hramu: Kako govore književnici da je Hristos sin Davidov?

Jer sam David kaza Duhom Svetim: Reče Gospod Gospodu mojemu: sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim.

Sam David, dakle, naziva ga Gospodom, pa otkuda mu je sin? I mnogi narod slušaše ga rado.